Munkaközösség-vezető: Vajasné Kovács Éva

A 2019-2020-as tanév Alsós munkaközösség munkaterve

Feladatunknak tekintjük a tehetséges, kiemelkedő tudású, intelligenciájú gyermekek fejlesztését foglalkoztatását is. Tanórán belül a differenciált foglalkoztatásra, az újszerű tanítási módszerek alkalmazásával, tanórán kívül érdeklődésüknek megfelelően különböző szakkörökön, versenyeken való részvételre van lehetőségük. Az idei tanévben a következő versenyeket szeretnénk megszervezni tanulóinknak:

Házi versenyek:                                                                               Tervezett időpont:

– Matematika verseny                                                               Február 18.
– Hétpróbás meseverseny                                                          Április 7.

Iskolán kívüli versenyek:

  • Zínyi Ilona matematika verseny
  • Vasad: Szépkiejtési-vers és mesemondó verseny
  • Üllő: Népdaléneklési verseny
  • Monor: Szép-és helyesíró verseny

Zeneiskolai tagozaton, az alsó-tagozatos diákok létszáma 25 fő. Diákjaink zenei előképzésben, szolfézs és hangszeres oktatásban (zongora, furulya, fuvola, trombita) vehetnek részt. A zene szeretetére való nevelés iskolánk elsődleges feladatai közé tartozik. Zenetanáraink évente kétszer rendeznek hangversenyt (Karácsonyi és Év végi). Reméljük ebben a tanévben minden zeneiskolába járó gyermek megmutathatja tudását, szerepelhet ezeken a hangversenyeken.

Környezeti nevelés – természetvédelem:

  • Papírgyűjtésben minden osztály szeretné kivenni a részét, melyet október elején szokott intézményünk szervezni a DÖK vezetőjének irányításával.
  • Tavasszal bekapcsolódunk az udvarunk szépítésébe.
  • Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei tanévben is részt veszünk, a falutisztasági akcióban.
  • Vigyázunk környezetünk épségére, tisztaságára.
  • Megismertetjük diákjainkat a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, az erre a célra kihelyezett szemetesek rendszeres használatára.