Rajzverseny 2020

Köszönjük a sok alkotást és a szavazatokat! Rengeteg nagyon hangulatos, kreatív rajz, festmény érkezett a téli rajzpályázatra.

Gratulálunk minden alkotónak!

Közönségdíjasok:

Alsó tagozat: Nagy Hunor 4b
Felső tagozat: Dely Szabolcs 6a

Kiemelt alkotások:

Alsó tagozat: 
Kovács András 1b
Andrási Márk 2a
Kelemen Réka 4b
Munkácsi Kiara 4b

Felső tagozat:
Bágyi Csaba 5o
Homoki Dominika 5o
Fischli Hanna 6a
Magyar Orsolya 8b

Kovács András 1b

Kelemen Réka 4b

Munkácsi Kiara 4b

Nagy Hunor 4b

Bágyi Csaba 5o

Fischli Hanna 6A

Homoki Dominika 5o

Dely Szabolcs 6A

Magyar Orsolya 8B

Andrási Márk 2a

Tetz rajziskola tájékoztató!

Kedves Szülők!

A Tetz Alapfokú Művészeti Iskola a 2020-2021 tanévben is szeretettel várja a képzőművészet iránt érdeklődő diákokat. A foglalkozások időpontja minden héten, csütörtökön du. 1-4-ig, szeptember 24-től. A foglalkozások helyszíne a rajzterem.

A jelentkezési lapok kitöltése a tanulói jogviszony feltétele. Jelen helyzetben nem kell személyesen bejönni a jelentkezési lapokért, mellékletben itt is megtalálhatók. Letöltve, kinyomtatva, kitöltve és aláírva, lefotózva vagy szkennelve ezeket kérném eljuttatni az e-mail címemre: benko.zoltan@nyarypaliskola.hu

Az eredeti jelentkezési lapokra is szükség lesz, de ezeket ráér majd a foglalkozásokra elküldeni a diákokkal.

A jelentkezési lapok kétoldalasak, minden tudnivaló, információ  megtalálható rajtuk.

Jelentkezési lap 1. oldal letöltés

Jelentkezési lap 2. oldal letöltés

Tisztelt szülők!

Szeptember 9-én 13 órától 17 óráig pótbeíratkozást tartunk a zeneiskolában.

Tisztelt Szülők!

Megkaptuk a hivatalos minisztériumi tájékoztatást a tanév kezdésével összefüggő szabályokról, ajánlásokról. Ebbe beépítettük a saját kéréseinket, információinkat is. Közös érdekünk, hogy minél tovább iskolába járhassunk, így kérünk mindenkit, hogy fordítson fokozott figyelmet az alábbiakra:

 1. A 2020/21-es tanévet hagyományos formában kezdjük.
 2. Az épület teljes fertőtlenítéséről gondoskodtunk, illetve folyamatosan gondoskodunk.
 3. Kérjük a szülőket, hogy iskolába kizárólag teljesen egészséges, tünetmentes gyermekeket engedjenek.
 4. Amennyiben kollégáink bármely diákon betegség tüneteit észlelik (köhögés, láz stb.), azt azonnal jelezzük a szülő/gyermekorvos felé, majd a diákot egy kijelölt helyiségben elkülönítve felügyelet alá helyezzük, amíg a szülő megérkezik érte.
 5. Ha felmerül a fertőzés gyanúja vagy igazolt a fertőzés egy diákot illetően, arról haladéktalanul értesítsék az intézményt.
 6. Az intézmény épületébe szülő nem léphet be. Kérjük Önöket, hogy az ajtó előtt búcsúzzanak el gyermekeiktől.
 7. Kérjük, hogy a gyerekeknél mindig legyen elegendő papírzsebkendő, esetleg fertőtlenítős kéztörlő.
 8. Maszkot az osztálytermekben nem kötelező viselni, de a szünetekben igen. Így maszk is legyen minden nap minden tanulónál.
 9. A szaktantermi rendszert felső tagozaton (amíg a járványügyi helyzet indokolja) megszüntetjük (a gyerekek nem fognak vándorolni), kivéve az informatika, angol és hittan tantárgyaknál (amennyiben az évfolyam csoportbontással tanul), de ott a termet minden csoport után lefertőtlenítjük.
 10. A jelenlegi helyzetre való tekintettel (hogy a diákok a lehető legrövidebb ideig legyenek közös légtérben) a reggeli érkezés időszaka 7.30-7.45. Kérjük, hogy a diákok ebben az idősávban érkezzenek meg az iskolába. (Buszosok természetesen a busz menetrendje szerint.)
 11. A gyerekek az épületbe minden reggel kézfertőtlenítés után léphetnek be. A fertőtlenítőt az iskola biztosítja.
 12. A tanévnyitó köszöntő szeptember 1-jén (kedd) lesz 9:00 órakor, a műsort az iskolarádión keresztül hallgatják meg a gyerekek a saját termükben. Ezen a napon a tanítás 12:45-ig tart, és napközi/tanulószoba is lesz. Étkezést csak annak tudunk biztosítani, aki ezt előzetesen jelzi Revákné Serfőző Mónikánál(06-30-621-39-94). A tanévnyitóra szülő nem jöhet. Kérjük a diákokat, ünneplőben jöjjenek, íróeszközt és órarendet hozzanak magukkal.
 13.  A napközi/tanulószoba 16.00 óráig tart, melyből a 14.00-15.00 óra közti időszak védett tanulási idő. 16.00 óra előtt egyéni, írásos kérés benyújtása és elbírálása után mehet csak haza napközis diák (pl. busz indulásához köthetően stb.). Kizárólag a megegyezett időpontokban engedik el őket a napközis nevelők.
 14. A tankönyvosztás a korábbi kiírás szerint augusztus 26-án 08.30-12.30 között, illetve augusztus 27-én 12.00-18.00 között lesz. Itt kell majd nyilatkozni az étkezési igényekről is. Az étkezés az első tanítási naptól biztosított azoknak, akik jelzik az igényüket. Az első osztályosok könyveit szeptember 1-jén 17 órakor, az első szülői értekezleten adják át a tanító nénik.
 15. A szülői értekezletek módjáról, pontos időpontjairól az osztályfőnökök értesítik a szülőket.

Az időközben felmerülő friss információkról, változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket közösségi oldalunkon.

Köszönjük megértésüket, türelmüket, együttműködésüket!

Bízva a gördülékeny tanévkezdésben mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyár utolsó hetére!

A Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége és tantestülete

TÁJÉKOZTATÓ A BIZONYÍTVÁNY OSZTÁSRÓL

Tisztelt Szülők!

2020. június 19-én az alábbi időpontokban várjuk az osztályokat:

9:00-10:00                   1. évfolyam

10:00-11:00                 2. évfolyam

11:00-12:00                 3. évfolyam

12:00-13:00                 4. évfolyam

13:00-14:00                 5. évfolyam

14:00-15:00                 6. évfolyam

15:00-16:00                 7. évfolyam

16:00-17:00                 8. évfolyam

Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben!

Az intézménybe szülők nem léphetnek be, ezért megkérjük a gyerekeket kísérő felnőtteket, hogy az iskola előtt várakozzanak.

Megkérjük a gyermekeket, hogy a szekrényükből és a padjukból mindent vigyenek haza, ezért hozzanak magukkal ehhez szükséges szatyrot, táskát.

A tankönyveiket őrizzék meg, mert szeptemberben kell leadni az osztályfőnököknek!

Nyáregyháza, 2020. 06. 15.                                                       az iskola vezetősége

Tájékoztató a tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről.

Adatkezelési tájékoztató:

MEGNYITÁS

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez:

MEGNYITÁS

Beiratkozás!

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges. Ez telefonon(06-29-490-017; 8-12 óráig) vagy emailen(iskola@nyaregyhaza.hu) történhet meg ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.

Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába, hozzánk pedig emailen ezt jelezni kell.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra lesz szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

További felmerülő kérdés esetén hívják a fent megadott telefonszámot, illetve írjanak emailt.

Tisztelettel:

Kemenár Lászlóné

intézményvezető

Kedves Gyerekek!

Az elkövetkezendő időszakban tanítóitok és tanáraitok a KRÉTA rendszeren keresztül küldik feladataitokat és a határidőket. Ha bármilyen probléma felmerülne, kérem keressétek osztályfőnökeiteket.

Jó munkát kívánunk!

Tisztelt Szülők!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolában maradt tankönyvekért, felszerelésekért a holnapi napon, azaz 2020. március 17-én tudnak bejönni, az alábbi beosztás szerint:

1. a 8:00-8:30
1. b 8:30-9:00
2. b 9:00-9:30
2. a 9:30-10:00

Továbbá megkérjük Önöket, hogy az iskola épületébe ne jöjjenek be, az iskola előtt várakozzanak betartva a megfelelő 2 méter távolságot egymástól. A kért tankönyveket pedagógusaink fogják kiadni Önöknek.
A többi évfolyam tekintetében az osztályfőnökök adnak felvilágosítást.

Megértésüket köszönjük!

az iskola vezetősége és pedagógusai