Tanárok Tantárgyak
Báder László Történelem, hon és népismeret, tanulószoba, 7.b osztályfőnök
Báderné Bakó Irén 1. b osztályfőnök
Bajári Brigitta 4. osztály osztályfőnök, tanszoba
Baldovszky Ágnes  2. a osztályfőnök
Benkő Zoltán földrajz, informatika, technika, rajz, 7. a osztályfőnök
Bernula Istvánné ének-zene, 1. évfolyamos napközis nevelő, irodalmi színpad
Dancsó József matematika, kémia, német, 5. a osztályfőnök
Dancsóné Kerekes Dóra természetismeret, testnevelés, német, 8. osztályfőnök
Fischliné Főző Boglárka angol, fejlesztés (sni, btmn)
Haraszti-Kalocsai Fruzsina 3. b osztályfőnök
Harkainé Kása Edina 3. a osztályfőnök
Kontróné Csukás Rita Zeneiskola, zongoratanár
Kemenár Lászlóné intézményvezető, tanulószoba, német
Krizsán Mihályné technika, 4. évfolyam napközis nevelő, DÖK
Leki Fanni 3. évfolyam napközis nevelő
Maszel Cecília intézményvezető-helyettes, biológia, tanulószoba
Nagyné Czira Ildikó 5.b osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, könyvtár
Péntekné Kövesdi Kata angol, 6. b osztályfőnök
Rabné Nánási Eszter intézményvezető-helyettes, matematika
Stégner Tamás Zeneiskola, furulya, trombita
Tatár Gusztávné 2. b osztályfőnök
Vajasné Kovács Éva 1. a osztályfőnök, erkölcstan
Szabó Babett magyar nyelv és irodalom, 6. a osztályfőnök, tanulószoba
Szabó Tibor fizika
Tóth Zsuzsanna Zeneiskola, furulya, fuvola
Magyar Gábor Zeneiskola, gitár, szolfézs