Munkaközösség-vezető: Báderné Bakó Irén

A 2019-2020-as tanév Társadalomtudományi munkaközösség munkaterve

Ebben a tanévben is az értő szép olvasást és a szövegértést tűztük ki célul.

Diákjainkat különböző pedagógiai módszerekkel próbáljuk az olvasás szeretetére nevelni, amellyel a gyerekek látókörét, fantáziáját, kommunikációs készségét lehet fejleszteni.

A tanulóink látókörének szélesítésére különböző színes, tartalmas programokat szervezünk, ezzel is segítve a tanulásukat, eredményességüket. Ennek érdekében versenyeket, kirándulásokat, délutáni programokat
szervezünk.

Munkaközösségünk tagjai megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt a tanévet a lehető legsikeresebben zárjuk le.